Website uit de lucht

Onze Website is gedeactiveerd, want onze meubelmakerij is gesloten. Wellicht bedenken we in de toekomst andere activiteiten. Voor nu bedankt voor uw interesse en uw klandizie in de afgelopen 13 jaar. De Stofjas